Naše služby

Projekční a inženýrská činnost

V rámci těchto činností zpracujeme na základě investičního záměru kompletní projektovou dokumentaci, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy a vydání stavebního povolení.

Pozemní stavby

V rámci provádění pozemních staveb provádíme stavby jak pro komerční, komunální segment, tak i pro bytová družstva, privátní investory – výstavba RD na klíč, rekonstrukce RD, rekonstrukce bytů. V rámci těchto staveb nabízíme :

 • Zateplování domů
 • Dodávka a montáž oken, dveří
 • Zateplování plochých střech
 • Zemní práce víceúčelovým rýpadlovým nakládačem JCB
 • Provádění základů a kanalizace
 • Práce zednické, omítkářské
 • Provádění sádrokartonářských prací – podkroví – půdní vestavby, podhledy stropů, příčky
 • Montáž plovoucích podlah
 • Přípravné práce před realizací díla – vyklizení sklepů, půdních prostor, odvoz suti atd.
 • Bourací práce – zdi, podlahy, základy
 • Ruční výkopové práce
 • Malířské a natěračské práce
 • Ochranné antigraffitty nátěry
 • Práce obkladačské
 • Práce klempířské
 • Tesařské práce – bednění, krovy, střechy, montáž střešních oken atd
 • Rozvody vody v mědi, plastu a kovových trubkách
 • Rozvody kanalizace
 • Montáž ústředního topení včetně rozvodů v podlaze
 • Montáž průmyslových a domovních elektro rozvodů

Komplexní provádění staveb pozemních komunikací s povrchem

výstavba parkovišť, cyklistických stezek, zpevněných ploch a chodníků s povrchem ze:

 • zámkové dlažby
 • klasické betonové dlažby
 • žulových kostek
 • asfaltobetonu
 • opravy chodníků a veřejných prostranství,výstavba, opravy a rekonstrukce kanalizačních řádů tlakové čištění dešťové kanalizace,čištění šachtic dešťové kanalizace